Родопи - мистерия и настояще

Site Search

История

Името Родопа

Името на Родопа се превежда като "планина на обилно течащите реки" и произлиза от реконструираното древно име Рудапа. То също се превежда като реки в пълноводие и идва ru- индоевропейски корен за течаща вода и тракийското daphas - пъълноводие, наводнение. В миналото родопските реки били препълнени от вода и липсвала ерозия на почвите. Масова сеч и то в далеч по-малки размери от сега, била предприета едва по времето на строителството на римските пътища. Така се стига до реконструкциите на името Rudapas, Rodaphas, Rodapa.

Прочети повече...

 

 

Мистериятта на Родопа

През второто хилядолетие преди новата ера, в Родопите се полага началото на цивилизацията на траките. Открити са множество крепости, селища, некрополи и светилища. Потънало в тайнствени легенди и предания, някъде из Родопските върхове се таи неоткрито светилище на гръцкия бог Дионисий. Родопите са и родното място на основния герой от тракийската митология - митичния родопски певец Орфей, прочут не само с музикалното с творчество омайвало зверове и хора, но с невероятните си лечителски умения. Легендите за Орфей са в основите и на гръцката митология. "Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете!" "Земята може да се завладее с лира, а не с меч!" Орфей

Прочети повече... »

Историография

В тази подглава е направен кратък преглед на по - важнитеобобщаващи изследвания върху историята на Родопите вдревността, като е отбелязано, че те не биха се превърнали вреалност без усилията на голям брой учени и ентусиасти, чиитоимена и приноси не е възможно да се представят в дисертацията . Специално внимание е отделено на организирането на регионалнии общински музеи и музейни сбирки. Изтъкнат е сериозниятпропуск, изразяващ се в липсата на целенасочена предварителнапрограма за изследване на планината.

Прочети повече... »


Полезни връзки

 • Родопи
  Родопите е планина в Южна България и Северна Гърция, част от Рило-Родопския масив.Тя е най-обширната планина...
 • Източни родопи
  Източните Родопи са люлка на древни цивилизации и мистични култури...
 • Западни родопи
  Пътешествие из Западни Родопи...
 • Мистичните родопи
  Родопите се смятат за свещена тракийска планина и родно място на Орфей...
 • National Geographic България
  Как да изхраним планетата?

Любими сайтове

Портфолио