Родопи - мистерия и настояще

Site Search

Язовир Кърджали
Язовир Кърджали
Язовир Кърджали


Язовир Кърджали

Язовир „Кърджали“ е един от трите големи язовира, заедно с язовир „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, които акумулират водите на река Арда и нейните притоци. Язовирът се намира на северозапад от град Кърджали, стената му е на около 3 км от града. Строителството на стената протича в периода 1957-1963 година. Тя е бетонна дъгово-гравитачна, извисява на 103,5 метра над земята, а общият завирен обем на водохранилището е 497,2 млн. куб. метра. По големина е на второ място, а по форма, конструкция и изпълнение е единствената на Балкански полуостров. Тя е и една от малкото язовирни стени в света, които се извисяват над самия град.

Основното му предназначение е добив на електроенергия. Преработва водите на р. Арда от кота 324,30 до кота 285,00. Директно от язовира се подава вода за нуждите на промишлеността в гр. Кърджали и за напояване. Хидровъзел “Кърджали” се състои от следните по-важни съоръжения: язовирна стена — тип бетонна дъгово-гравитачна. основни изпускатели — вградени в левия и десния отбивни тунели. преливник — изграден непосредствено до десния опорен блок на язовирната стена. допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни органи — предназначението му е било да регулира водното ниво в язовира по време на изпълнението на строителните работи по заздравяването на скалната основа под левия скат на язовирната стена. водноелектрическа централа — изградена като подязовирна, с обща мощност 106 мвт и средногодишно производство на електрическа енергия 160 ГВтч. Язовир "Кърджали" е едно приветливо и чудно място сред Родопите, в което можете да отдъхнете и да се възрадвате на живата и по-скоро живителна природна картина!Полезни връзки

 • Родопи
  Родопите е планина в Южна България и Северна Гърция, част от Рило-Родопския масив.Тя е най-обширната планина...
 • Източни родопи
  Източните Родопи са люлка на древни цивилизации и мистични култури...
 • Западни родопи
  Пътешествие из Западни Родопи...
 • National Geographic България
  Как да изхраним планетата?

Любими сайтове

Портфолио